Make your own free website on Tripod.com

 


dia_olive.gifยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043611407 สำนักปลัด ต่อ 11 บรรเทาสาธารณภัย ต่อ 12 ส่วนการคลัง ต่อ 14 ส่วนโยธา ต่อ 15dia_olive.gif

red.gifred.gifred.gif

        

 

 

bullet03_redsign.gif

bullet03_redsign.gif

 

 

bullet03_redsign.gif 

 

 

 bullet03_redsign.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *หากต้องการสอบถามให้เลือกหัวข้อแสดงความคิดเห็นระบบจะรวบรวมคำถามเพื่อตอบภายในเจ็ดวันและให้ตรวจสอบคำตอบในหัวข้อถามตอบQ&A

     

Contact  Webmaster  chaweing@thaimail.com